فضیلت تلاوت سوره مزمل

در حدیثى از پیغمبر گرامى اسلام (صلى اللّه علیه و آله و سلّم ) آمده است : من قرا سورة المزمل رفع عنه العسر فى الدنیا و الاخرة : ((هر کسسوره مزمل را بخواند سختیها در دنیا و آخرت از او برداشته مى شود

.
و در حدیث دیگرى از امام صادق (علیه السلام ) مى خوانیم : من قرا سورة المزمل فى العشاء الاخرة ، او فى آخر اللیل کان له اللیل و النهار شاهدین مع السورة ، و احیاه الله حیاة طیبة و اماته میتة طیبة : ((هر کس ‍ سوره مزمل را در نماز عشاءدوم (منظور همان نماز عشاء است زیرا گاه به مغرب عشاء اول گفته مى شود) یا در آخر شب بخواند، شب و روز، و همچنین خود این سوره گواه او در روز قیامت خواهد بود، و خداوند او را حیات پاکیزه و مرگ پاکیزه اى خواهد داد!

.
مسلما این فضائل بزرگ در صورتى است که محتواى سوره دائر به قیام شبانه و تلاوت قرآن و صبر و استقامت و ایثار و انفاق عملى گردد، نه تلاوتى خالى از عمل .(تفسیر نمونه جلد 25 صفحه 163)

 

فضیلت  تلاوت  سوره  مدثر

 

در حدیثى از پیغمبر گرامى اسلام (صلى اللّه علیه و آله و سلّم ) آمده است : من قرأ سورة المدثر اعطى من الاجر عشر حسنات بعدد من صدق بمحمد (صلى اللّه علیه و آله و سلّم ) و کذب به بمکة : ((هر کس ‍ سوره مدثر را بخواند به تعداد هر یک از کسانى که پیامبر اسلام (صلى اللّه علیه و آله و سلّم ) را در مکه تصدیق یا تکذیب کردند به او ده حسنه داده مى شود
و در حدیث دیگرى از امام باقر (علیه السلام ) آمده است : من قرأ فى الفریضة سورة المدثر کان حقا على الله ان یجعله مع محمد (صلى اللّه علیه و آله و سلّم ) فى درجته ، و لا یدرکه فى حیاة الدنیا شقاء ابدا: ((کسى که سوره مدثر را در نماز فریضه بخواند بر خداوند حق است که او را همراه پیامبر (صلى اللّه علیه و آله و سلّم ) و در جوار، و درجه او قرار دهد، و در زندگى دنیا بدبختى و رنج دامنش را هرگز نگیرد


بدیهى است چنین نتائج عظیمى تنها بر خواندن الفاظ سوره مترتب نخواهد شد، بلکه باید محتواى سوره را نیز در نظر گرفت و مو به مو اجرا کرد.( تفسیر نمونه جلد 25 صفحه 206)

 

فضیلت تلاوت سوره قیامت


در حدیثى از پیغمبر اکرم (صلى اللّه علیه و آله و سلّم ) مى خوانیم : من قرأ سورة القیامة شهدت انا و جبریل له یوم القیامة انه کان مؤ منا بیوم القیامة ، و جاء و وجهه مسفر على وجوه الخلایق یوم القیامة ((کسى که سوره قیامت را بخواند من و جبرئیل براى او در روز قیامت گواهى مى دهیم که او ایمان به آن روز داشته ، و در آن روز صورتش از صورت سایر مردم درخشنده تر است )).و در حدیثى از امام صادق (علیه السلام ) مى خوانیم : من ادمن قرائة لا اقسم و کان یعمل بها، بعثها الله یوم القیامة معه فى قبره ، فى احسن صورة تبشره و تضحک فى وجهه ، حتى یجوز الصراط و المیزان : ((کسى که تداوم بر سوره لا اقسم (سوره قیامت ) کند و به آن عمل نماید خداوند این سوره را در قیامت همراه او از قبرش با بهترین چهره برمى انگیزد، و پیوسته به او بشارت مى دهد و در صورتش مى خندد تا از صراط و میزان بگذرد)).
قابل توجه اینکه آنچه را از قرائن در فضیلت تلاوت سوره هاى قرآن در موارد دیگر استفاده مى کردیم در اینجا صریحا در متن روایت آمده است زیرا مى فرماید: هر کسى بر آن مداومت کند و ((به آن عمل نماید)) بنابراین همه اینها مقدمه عمل کردن و به کار بستن مضمون آن است

(تفسیر نمونه جلد 25 صفحه 271)

 

فضیلت تلاوت سوره انسان(دهر)


در حدیثى از پیغمبر اکرم (صلى اللّه علیه و آله و سلّم ) آمده است : من قرأ سورة ((هل اتى )) کان جزاؤ ه على الله جنة و حریرا: ((کسى که سوره هل اتى را بخواند پاداش او بر خداوند بهشت و لباسهاى بهشتى است
و در حدیثى از امام باقر (علیه السلام ) آمده که ((یکى از پاداشهاى کسى که سوره هل اتى را در هر صبح پنجشنبه بخواند این است که در قیامت با پیغمبر اکرم (صلى اللّه علیه و آله و سلّم ) خواهد بود(تفسیر نمونه جلد 25 صفحه 331)

 

فضیلت تلاوت این سوره مرسلات


در حدیثى از پیامبر اکرم (صلى اللّه علیه و آله و سلّم ) مى خوانیم : ((من قرء سورة و المرسلات کتب انه لیس من المشرکین )): ((کسى که سوره مرسلات را بخواند نوشته مى شود که او از مشرکان نیست )).
و در حدیث دیگرى از امام صادق (علیه السلام ) آمده است : ((من قراها عرف الله بینه و بین محمد (صلى اللّه علیه و آله و سلّم ))): ((کسى که این سوره را بخواند خداوند او را با پیامبر آشنا (و همجوار) مى سازد)).
بدون شک این ثواب و فضیلت از آن کسانى است که بخوانند و بیندیشند و عمل کنند، و لذا در حدیثى آمده است : بعضى از یاران پیامبر (صلى اللّه علیه و آله و سلّم ) خدمتش عرض کردند: اسرع الشیب الیک یا رسول الله (صلى اللّه علیه و آله و سلّم ): ((چه زود آثار پیرى در شما نمایان شده اى رسول خدا))؟! فرمود: ((شیبتنى هود و الواقعه و المرسلات و عم یتسائلون ))!: ((سوره هاى هود، واقعه ، مرسلات ، و عم یتسائلون مرا پیر کرده ((!.
قابل توجه این که در تمام این سوره ها احوال قیامت و مسائل هول انگیز آن دادگاه بزرگ منعکس است ، و همینها بوده که در روح مقدس پیامبر (صلى اللّه علیه و آله و سلّم ) اثر گذارد
.
بدیهى است تلاوت بدون فکر و تصمیم بر عمل نمى تواند چنین اثرى بگذارد.

(تفسیر نمونه جلد 25 صفحه 392)

 

فضیلت تلاوت سوره نبا


در حدیثى از پیغمبر گرامى اسلام (صلى اللّه علیه و آله و سلّم ) آمده است : من قراء سورة عم یتسائلون سقاه الله برد الشراب یوم القیامة : ((کسى که سوره عم یتسائلون را بخواند .

خداوند از نوشیدنى خنک و گواراى بهشتى در قیامت سیرابش مى کند  

               
و در حدیثى از امام صادق (علیه السلام ) میخ ‌وانیم : من قراء عم یتسائلون لم یخرج سنته اذا کان یدمنها فى کل یوم حتى یزور البیت الحرام !: ((کسى که همه روز سوره عم یتسائلون را ادامه دهد سال تمام نمى شود مگر اینکه خانه خدا را زیارت مى کند!


و نیز در حدیث دیگرى از رسول خدا (صلى اللّه علیه و آله و سلّم ) نقل شده که فرمود: من قراءها و حفظها کان حسابه یوم القیامة بمقدار صلوة واحدة : ((کسى که آن را بخواند و حفظ کند حساب او در روز قیامت (چنان سریع انجام مى گیرد که ) به مقدار خواندن یک نماز خواهد بود. (تفسیر نمونه جلد 26 صفحه 5)

فضیلت تلاوت این سوره نازعات


در حدیثى از پیغمبر اکرم (صلى اللّه علیه و آله و سلّم ) آمده است : من قراء سورة ((و النازعات )) لم یکن حبسه و حسابه یوم القیامة الا کقدر صلاة مکتوبة حتى یدخل الجنة : ((کسى که سوره نازعات را بخواند توقف و حساب او در روز قیامت تنها به اندازه خواندن یک نماز روزانه است ، و بعد از آن وارد بهشت مى شود                                                           .
امام صادق (علیه السلام  مى فرماید: من قراءها لم یمت الا ریان ، و لم یبعثه الله الا ریان ، و لم یدخله الجنة الا ریان : کسى که این سوره را بخواند سیراب از دنیا مى رود، و خداوند او را سیراب محشور مى کند، و سیراب وارد بهشت مى سازد  سیراب از رحمت بى پایان حق.
مسلم است کسى که محتواى این سوره را که آیات تکان دهنده اش ‍ ارواح خفته را بیدار و متوجه وظائف خود مى سازد در جان خویش ‍ پیاده کند از چنان پاداشهایى برخوردار خواهد شد، نه آنها که فقط به خواندن الفاظ قناعت مى کنند.( تفسیر نمونه جلد 26 صفحه 72)

فضیلت تلاوت این سوره عبس


در حدیثى از پیغمبر گرامى اسلام (صلى اللّه علیه و آله و سلّم ) آمده است : من قراء سورة (عبس) جاء یوم القیامة و وجهه ضاحک مستبشر: ((کسى که سوره عبس  را بخواند روز قیامت در حالى وارد محشر مى شود که صورتش خندان و بشاش است.( تفسیر نمونه جلد 26 صفحه 121)

 

فضیلت تلاوت سوره تکویر


احادیث متعددى در اهمیت این سوره و تلاوت آن نقل شده است : از جمله در حدیثى از پیغمبر اکرم (صلى اللّه علیه و آله و سلّم ) مى خوانیم : من قراء سورة اذا الشمس کورت اعاذه الله تعالى ان یفضحه حین تنشر صحیفته : کسى که سوره اذا الشمس کورت را بخواند خداوند او را از رسوایى در آن هنگام که نامه هاى عمل گشوده مى شود حفظ مى کند.
در حدیث دیگرى از همان حضرت نقل شده که فرمود: ((من احب ان ینظر الى یوم القیامة فلیقراء اذا الشمس کورت )): کسى که دوست دارد روز قیامت به من نظر کند سوره اذا الشمس کورت را بخواند.
این حدیث به شکل دیگرى نیز نقل شده : ((من سره ان ینظر الى یوم القیامة (کانه راى عین ) فلیقرا اذا الشمس کورت و اذا السماء انفطرت و اذا السماء انشقت )): ((کسى که دوست دارد قیامت را بنگرد (گویى با چشم مى بیند!) سوره ((اذا الشمس کورت )) و سوره ((اذا السماء انفطرت )) و سوره ((اذا السماء انشقت )) را بخواند)) (زیرا در این سورهها نشانه هاى قیامت آنچنان بیان شده که تلاوت کننده را گویى در مقابل صحنه قیامت قرار مى دهد).در حدیث دیگرى مى خوانیم که به پیامبر اسلام (صلى اللّه علیه و آله و سلّم ) گفتند: چرا اینقدر زود آثار پیرى در شما نمایان گشته ؟ فرمود: شیبتنى هود و الواقعه و المرسلات و عم یتسائلون و اذا الشمس کورت : ((سوره هود، و واقعه ، و مرسلات ، و عم ، و اذا الشمس کورت ، مرا پیر کرد (زیرا آنچنان حوادث هولناک قیامت در اینها ترسیم شده است که هر انسان بیدارى را گرفتار پیرى زودرس مى کند                                               .
در حدیثى نیز امام صادق (علیه السلام ) آمده است : هر کس سوره عبس و تولىو اذا الشمس کورت ، را بخواند، در زیر بال و پر لطف پروردگار در جنت جاودان ، و در سایه لطف و کرامت الهى در باغهاى بهشت خواهد بود و این براى خداوند چیز مهمى نیست اگر اراده کند.
تعبیراتى که در روایات بالا آمده به خوبى نشان مى دهد که منظور تلاوتى است که سر چشمه آگاهى و ایمان و عمل باشد.( تفسیر نمونه جلد 26 صفحه 166)

 

فضیلت تلاوت این سوره انفطار


در حدیثى از امام صادق (علیه السلام ) مى خوانیم : من قراء هاتین السورتین ((اذا السماء انفطرت )) و اذا السماء انشقت و جعلهما نصب عینه فى صلاة الفریضة و النافلة لم یحجبه من الله حجاب ، و لم یحجزه من الله حاجز، و لم یزل ینظر الى الله و ینظر الله الیه حتى یفرغ من حساب الناس : ((هر کس این دو سوره : سوره انفطار و سوره انشقاق را تلاوت کند، و آن دو را در نماز فریضه و نافله برابر چشم خود قرار دهد هیچ حجابى او را از خدا محجوب نمى دارد، و چیزى میان او و خداوند حائل نمى شود، پیوسته (با چشم دل ) به خدا مى نگرد و خدا (با لطفش ) به او نگاه مى کند، تا از حساب مردم فارغ شود.
مسلما نعمت بزرگ حضور در پیشگاه خدا، و از میان رفتن حجابها او و پروردگار، براى کسى است که این دو سوره را در عمق جانش جاى دهد و خود را بر اساس آن بسازد، نه اینکه به لقلقه زبان اکتفا کند.( تفسیر نمونه جلد 26 صفحه 206)