فضیلت تلاوت سوره حشر


براى این سوره فضیلت بسیار گفته شده از جمله در حدیثى از پیغمبر گرامى (صلى اللّه علیه و آله ) مى خوانیم : من قراء سورة الحشر لم یبق جنة و لا نار و لا عرش و لا کرسى و لا حجاب و لا السموات السبع و لا الارضون السبع و الهوام و الریاح و الطیر و الشجر و الدواب و الشمس و القمر و الملائکة الا صلوا علیه ، و استغفروا له و ان مات من یومه او لیلته مات شهیدا!: ((هر کس سوره حشر را بخواند تمام بهشت و دوزخ و عرش و کرسى و حجاب و آسمانها و زمینهاى هفتگانه و حشرات و بادها و پرندگان و درختان و جنبندگان و خورشید و ماه و فرشتگان همگى بر او رحمت مى فرستند، و براى او استغفارمى کنند، و اگر در آن روز یا در آن شب بمیرد شهید مرده است.))
و در حدیث دیگرى از امام صادق مى خوانیم من قراء اذا امسى الرحمن و الحشر وکل الله بداره ملکا شاهرا سیفه حى یصبح : ((هر کس سوره الرحمن و حشر را به هنگام غروب بخواند خداوند فرشته اى را با شمشیر برهنه ماءمور حفاظت خانه او مى کند((.
بدون شک اینها همه آثار اندیشه در محتواى سوره است که از قرائت آن ناشى مى شود و در زندگى انسان پرتوافکن مى گردد.( تفسیر نمونه جلد 23 صفحه و480و481)

 

فضیلت تلاوت سوره ممتحنه


در حدیثى از رسول خدا (صلى اللّه علیه و آله و سلّم ) مى خوانیم : ((من قرء سورة الممتحنة کان المؤ منون و المؤ منات له شفعاء یوم القیامة )): ((هر کس سوره ممتحنه راقرائت کند تمام مؤ منین و مؤ منات ، شفیعان او در روز قیامت خواهند بود)).
در حدیث دیگرى از امام على بن الحسین (علیه السلام ) آمده است : ((من قرء سورة الممتحنة فى فرائضه و نوافله امتحن الله قلبه للایمان ، و نور له بصره ، و لا یصیبه فقر ابدا، و لا جنون فى بدنه ، و لا فى ولده : ((کسى که سوره ممتحنه را در نمازهاى واجب و نافله بخواند، خداوند قلبش را براى ایمان ، خالص و آماده مى کند، نور بصیرت به او مى بخشد، و هرگز فقر دامان او را نمى گیرد، و خود و فرزندانش به جنون گرفتار نمى شوند)).
ناگفته پیدا است اینهمه فضیلت و افتخار از آن کسانى است که آیات این سوره را در زمینه ((حب فى الله )) و ((بغض فى الله )) و ((جهاد در راه خدا)) و به کار بستن محتواى آن ، مورد توجه قرار مى دهند، و تنها به تلاوت بى روح و فاقد علم و عمل قناعت نکنند.( تفسیر نمونه جلد 24 صفحه 6و5)

 


فضیلت تلاوت سوره صف


در حدیثى از پیغمبر گرامى اسلام (صلى اللّه علیه و آله و سلّم ) مى خوانیم : من قراء سورة عیسى کان عیسى مصلیا علیه مستغفرا له ما دام فى الدنیا و هو یوم القیمة رفیقه : ((هر کس سوره عیسى (سوره صف ) را بخواند حضرت مسیح بر او درود مى فرستد و تا در دنیا زنده است براى او استغفار مى کند و در قیامت رفیق او است )).
در حدیث دیگرى از امام باقر (علیه السلام ) مى خوانیم : من قراء سورة الصف و اد من قرائتها فى فرائضه و نوافله صفه الله مع ملائکته و انبیائه المرسلین ((هر کس سوره صف را بخواند، و در نمازهاى واجب و مستحب به آن ادامه دهد، خداوند او را در صف فرشتگان و پیامبران مرسل قرار مى دهد)).( تفسیر نمونه جلد 24 صفحه 58)

 

 

فضیلت تلاوت سوره جمعه


در فضیلت تلاوت این سوره روایات بسیارى وارد شده ، چه مستقلا و یا در ضمن نمازهاى یومیه .
در حدیثى از پیغمبر اکرم (صلى اللّه علیه و آله و سلّم ) مى خوانیم : و من قرء سورة الجمعة اعطى عشر حسنات بعدد من اتى الجمعة ، و بعدد من لم یاتها فى امصار المسلمین : ((هر کس سوره جمعه را بخواند خداوند به تعداد کسانى که در نماز جمعه شرکت مى کنند و کسانى که شرکت نمى کنند در تمام بلاد مسلمین به او ده حسنه مى بخشد)).
در حدیث دیگرى از امام صادق (علیه السلام ) آمده است که بر هر مؤ منى از شیعیان ما لازم است در شب جمعه ، سوره ((جمعه )) و ((سبح اسم ربک الاعلى )) را بخواند، و در ظهر جمعه ، سوره جمعه و منافقین را، و هر گاه چنین کند گوئى عمل رسول الله (صلى اللّه علیه و آله و سلّم ) را انجام داده ، و پاداش و ثوابش بر خدا بهشت است .
مخصوصا تاءکید زیادى روى این مطلب شده که سوره ((جمعه )) و ((منافقین )) را در نماز جمعه بخوانند و در بعضى از این روایات آمده که حتى الامکان آن را ترک نکنند و با این که عدول از سوره توحید و ((قل یا ایها الکافرون )) به سوره هاى دیگر در قرائت نماز جائز نیست این مساءله در خصوص نماز جمعه استثنا شده است و عدول از آنها به سوره ((جمعه )) و ((منافقین )) جایز بلکه مستحب شمرده است .
و اینها همه نشانه اهمیت فوق العاده این سوره قرآن مجید است.( تفسیر نمونه جلد 24 صفحه 102و103)

 

فضیلت تلاوت سوره منافقین .


در حدیثى از پیغمبر گرامى اسلام (صلى اللّه علیه و آله و سلّم ) آمده است : ((من قراء سورة المنافقین برء من النفاق )): ((کسى که سوره منافقین را بخواند از هرگونه نفاق پاک مى شود)).
و در حدیثى از امام صادق (علیه السلام ) مى خوانیم : ((بر هر مؤ منى از شیعیان ما لازم است که در شب جمعه سوره جمعه و سبح اسم ربک الاعلى بخواند، و در نماز ظهر جمعه سوره ((جمعه )) و ((منافقین )) را، سپس افزود فاذا فعل ذلک فکانما یعمل بعمل رسول الله (صلى اللّه علیه و آله و سلّم ) و کان جزاؤ ه و ثوابه على الله الجنة :
((
هنگامى که چنین کند گوئى عمل رسول خدا را انجام داده و جزا و پاداشش بر خدا بهشت است )).
کرارا بعد از ذکر فضائل سوره گفته ایم که این فضائل و آثار مهم نمى تواند تنها نتیجه تلاوت خالى از اندیشه و عمل باشد، روایات فوق نیز شاهد این سخن است ، چرا که هرگز خواندن این سوره بى آنکه برنامه زندگى بر آن تطبیق شود روح نفاق را از انسان بیرون نمى برد.

(تفسیر نمونه جلد 24 صفحه 144)

 

فضیلت تلاوت سوره تغابن


در حدیثى از رسول خدا (صلى اللّه علیه و آله و سلّم ) مى خوانیم : من قراء سورة التغابن دفع عنه موت الفجاة : ((هر کس سوره تغابن را بخواند مرگ ناگهانى از او دفع مى شود)).
و در حدیثى از امام صادق (علیه السلام ) مى خوانیم : من قرء سورة التغابن فى فریضته ، کانت شفیعة له یوم القیامة و شاهد عدل عند من یجیز شهادتها ثم لا تفارقه حتى یدخل الجنة : ((کسى که سوره تغابن را در نماز فریضهاى بخواند شفیع او روز قیامت خواهد شد، و شاهد عادلى است در نزد کسى که شفاعت او را اجازه مى دهد، سپس از او جدا نمى شود تا داخل بهشت گردد)).
بدیهى است این تلاوت باید تواءم با اندیشه باشد اندیشه اى که محتواى آنرا در عمل منعکس کند، تا این همه آثار و برکات بر آن مترتب گردد.( تفسیر نمونه جلد 24 صفحه 182)