لیوان را زمین بگذار

استادی در شروع کلاس درس لیوانی پر از آب را به دست گرفت آن را بالا برد تا همه ببینند بعد از شاگردان پرسید :

" به نظر شما وزن این لیوان چقدر است؟"

شاگردان جواب دادند : 50 گرم ، 100 گرم ، 150 گرم ......

استاد گفت من هم بدون وزن کردن نمی دانم دقیقا وزنش چقدر است. اما سوال من این است:

اگر من این لیوان آب را چند دقیقه همینطور نگه دارم چه اتفاقی می افتد؟

شاگردان گقتند هیچ اتقاثی نمی افتد.

استاد پرسید:

اگر آن را چند ساعت همینطور نگه دارم چه؟

یکی ار شاگردان گقت:

دستتان کم کم درد می گیرد

" حق با توست . حالااگر  یک روز تمام آن را نگه دارم چه؟ "

شاگرد دیگری جسارتا گفت:

"دستتان بی حس می شود

عضلاتتان به شدت تحت فشار قرار می گیرد و فلج می شویدو مطمئنا کارتان  به بیمارستان خواهد کشید"

و همه شاگردان خندبدند.

استاد گفت :

"خیلی خوب است اما آیا در این مدت وزن لیوان تغییر کرده است؟

شاگردان جواب د ادند : نه

" پس چه چیز باعث درد عضلات  می شود؟ در عوض من چه کنم؟

شاگردان گیج شدند. یکی از آنها گفت : " لیوان را زمین بگذارید".

استاد گفت : " دقیقا ! مشکلات زندگی هم مثل همین است.

اگر آنها را چند دقیقه در ذهن تان نگه دارید ، اشکالی ندارد

اما مشکل وقتی به وجود می آید که تصمیم میگیریم مشکلاتمان را، چه سبک چه سنگین مدتها در ذهن نگه داریم