حضرت فاطمه زهراء (س)


همیشه در خدمت مادر و پاى‌بند او باش، چون بهشت زیر پاى مادران است؛
و نتیجه آن نعمت‌هاى بهشتى خواهد بود.

کنزل العمّال: ج 16، ص 462، ح 45443.