قال الله عزّوجلّ:


تندی نکن با کسی که تو را بر او مسلط کردند تا با تو تندی نکنم.

 

(کافی2/303)