مردی نزد پیامبر اکرم(ص) آمد و عرض کرد گناهانم بسیار شده اند

و اعمال نیکم اندک است.


پیامبر(ص) فرمودند:

سجده های بسیار به جایآور

چرا که سجده گناهان را آنچنان می ریزد که باد برگهای درختان را می ریزد.


بحارالانوار جلد 85 صفحه 162