حضرت معصومه (سلام الله علیها):


« برای هر چیزی دارویی است و داروی گناهان استغفار است. »