ظرفیت قلب پیامبر (ص )

امام مجتبی (علیه السلام ) فرمود:

(( چون خداوند متعال قلب پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله را بزرگتر از قلبهای دیگر دید،

او را به پیغمبری برگزید. )) 

سبحان الله ! عظمت وجودی قلب خاتم صلی الله علیه و آله چه اندازه باید باشد

تا ظرف حقایق کتاب الله قرآن فرقان بوده باشد؟!


منبع:هزار و یک کلمه : ج 1، ص 140