یک زمانی مثل امروز مردم عاشق دین نبوده‌اند اما باید توجه به قرآن و این کتاب آسمانی بیشتر شود.


باید نذر کنیم که قرآنی شویم چرا که تاکنون درصدی از قرآن را کشف نکرده و نشناخته‌ایم،

اگر به دنبال اخلاق، سیاست و یا هر مسئله دیگر باشیم باید از قرآن و روایات اهل‌بیت(ع) بهره بگیریم.


باید مسئله نماز را جدی گرفت، باید این کتاب آسمانی را جدی گرفت و به دقت خواند و تفسیر کرد

و بر مبنای آن بدانیم که هر اقدام و کاری باید در مسیر رضای خدا باشد.

یکی از مسائل مهم در عرصه زندگی و به پاداشتن نماز مساجد است،

از مساجد نباید غافل شویم و این سنگرها باید همواره فعال باشد.

در میان والدین نسل جوان موارد بسیاری را سراغ دارم که به دنبال راه‌هایی برای جذب نسل جوان به نماز

و قرآن هستند،

باید این سئوال را مطرح کرد که چگونه نسل جوان را به نماز دعوت کنیم.

یک مسئله این است که ، این یعنی حسی در آنها ایجاد شده که خود را خجالت‌مند خدا دانسته و نماز بخوانند، 

همچنین نعمت‌شماری نعمت‌های بی‌شمار خداوند یکی دیگر از راه‌هایی است

که به واسطه آن می‌توانیم نسل جوان را نسبت به خدا، نماز و احیای این سنت مقدس جذب کنیم

چرا‌که تمامی کمال‌ها در نماز تجلی پیدا می‌کند.