قال امیرالمومنین علیه السلام

الصیام اجتناب المحارم

کما یمتنع الرجل من الطعام و الشراب.


امام على علیه السلام فرمود:


روزه پرهیز از حرامها است

 

همچنانکه شخص از خوردنى و نوشیدنى پرهیز مى‏کند.


بحار ج ۹۳ ص ۲۴۹