امام صادق (علیه السلام) فرمود: 

برآورد اعمال در شب نوزدهم انجام می ‏گیرد

و تصویب آن در شب بیست ویکم

و تنفیذ آن در شب بیست‏ سوم. 

وسائل الشیعه، ج 7 ص 259

 

m-450.gif