امیرالمؤمنین علی علیه السلام:

خوشخوئی بهترین رفیق است، دیباچه نامه

اعمال مؤمن خوش اخلاقی است.(تحف العقول، ص 200)

 

 

 


220.gif