امام رضا علیه السلام :


امیر المؤمنین علیه السلام سه شب را نمى‏ خوابید :

شب بیست و سوم ماه رمضان

 شب عید فطر و شب نیمه ماه شعبان ؛

در این شبها ، روزی ها تقسیم و مدّت عمر و هر آنچه در آن سال رخ خواهد داد ،


تعیین مى ‏شود .