همانا خداوند شکافنده دانه و هسته است
زنده را از مرده بیرون می آورد ( گیاهان را از بذرها ، حیوانات را از نطفه ها ، ارواح انسان ها را از کالبدها ، فرزندان مؤمن را از کفار ) و بیرون آورنده مرده از زنده است ( حبوبات و میوه جات خشک را از گیاه سبز ، اجساد مرده را از زنده ، اولاد کافر را از نسل مؤمنین ) ، این است خداوند ( توانای دانا ) پس به کجا و چگونه ( از حق ) باز گردانده می شوید؟! 

-"فالق" از "فلق" به معنای شکافتن است و "حَبّ" و "حَبّه"، به دانه های خوراکی و غذایی مثل گندم و جو گفته می شود. "نَوی" به معنای هسته است. - از علف بی جان، حیوان جان دار و ار حیوان جاندار، شیر بی جان پدید می آید. 

از هسته بی جان، درخت زنده و از درخت رشد یافته، هسته بی جان خارج می شود.


. "یخرج الحیّ مِنَ المیّت و مخرج المیّت مِنَ الحَیّ".

/ 0 نظر / 6 بازدید