این زن یکى از کارگزاران خداست

 

امام رضا علیه السلام :


هیچ کس فایده اى به دست نیاورده است که بهتر باشد

از همسر شایسته اى که چون به او بنگرد شاد گردد

، و چون از نزد او غائب شود عفت خویش و مال او را نگهدار باشد.

امام صادق علیه السلام :


بهترین زنان شما زنى است که چون شوهرش به او چیزى دهد

سپاسگزارى کند، و اگر ندهد راضى باشد

 

مردى خدمت پیامبر خدا صلى الله علیه و آله آمد و عرض کرد:


همسرى دارم که هرگاه وارد خانه مى شوم به استقبالم مى آید، و چون خارج مى شوم بدرقه ام مى کند، و زمانى که مرا اندوهگین مى بیند مى گوید:


اگر براى روزى و ((مخارج زندگى )) غصه مى خورى ، بدان که خداوند بزرگ آن را به عهده گرفته است ، و اگر براى آخرت خود غصه مى خورى خدا اندوهت را زیاد کند ((بیشتر به فکر آخرت باشى )).


پیامبر خدا صلى الله علیه و آله فرمودند:


خداوند در روى زمین کارگزارانى دارد و این زن یکى از کارگزاران خداست ، او نیمى از پاداش شهید را دارد

/ 0 نظر / 18 بازدید