من دو عدد پرتقال به شما می دهم، که بگویی خدا کجا نیست؟!!!

 

 

 

یکی از حکما از طفلی پرسید: 

اگر به من بگویی که خدا کجا است؟ یک عدد پرتقال به تو می دهم.

آن پسر در جواب گفت:

من دو عدد پرتقال به شما می دهم، که بگویی خدا کجا نیست؟

کشکول مختار، ص 121.

 

 

/ 0 نظر / 27 بازدید