بهداشت روان

چگونه به بهداشت روانی خود کمک کنیم ؟              

روان ما همچون رودخانه ای با انشعابات کوچک است
که این انشعابات همان اعضای مختلف سازنده وجود و روان است
که همواره تحت تأثیر عوامل فیزیکی ، شیمیایی ، روانی و اجتماعی می باشند
همان طور که انشعابات کوچک ولی گل آلود نمی تواند رودخانه ی عظیمی را گل آلود سازند ،
استرس ها ، ناملایمات و تضادهای کوچک هم در روان تأثیر می گذارند
 ولی قادر نیستند روان انسان را متشنج و بیمار سازند .

در واقع روان سالم ناکامی ها و فشارهای کوچک را تحمل و دفع می کند
 و آرامش قبلی را پس از رفع فشارها باز می یابد .
اکثر ما دورانی از احساس اضطراب ، افسردگی ، رنجیدگی بدون دلیل با بی کفایتی در روبرو شدن با مشکلات زندگی را داشته ایم .
 حال اگر این ناملایمات و محرومیت ها و استرس ها که بر وجود انسان اثر می گذارند
 شدت یابند و یا به طور دائم تکرار شوند حامل آن بروز بیماری است ،
لذا زیستن در دورانی که تغییرات سریع اجتماعی و تکنولوژی به وقوع می پویند
کار آسانی نیست .
در عین حال غیر ممکن هم نمی باشد .بنابر این بهتر است
 برای سلامت روان که در زمره ی بالاترین نعمتهاست اهمیت بیشتری قایل شویم
 و اصول اساسی را در جهت رسیدن به این امر مهم رعایت کنیم .

اصل اول : احترام به شخصیت خود و دیگران

اصل دوم : از شکست نترسید .

اصل سوم : شناخت وافعیات ، عینک های بدبینی و خوش بینی بی حد و مرز را از چشم بردارید و دنیا را بی واسطه نظاره گر باشید .

اصل چهارم : پی بردن به علل رفتار ، می توانیم با پیدا کردن علل هر رفتاری آن را کنترل کنیم . اگر رفتاری مورد پسند است تقویت شود و از رفتاری که مورد سرزنش است جلوگیری به عمل آوریم تا به سلامت روان خود کمک کنیم .
پنجم : از تنبلی و بی تحرکی دست بردارید

اصل ششم : گذشته را به دنبال خود نکشید .
هفتم : به موقع از دیگران کمک بخواهید ( میل به کمک خواستن از دیگران نمودار پختگی عاطفی شخص است و نه نشانه ی ضعف )

ظ

 

/ 0 نظر / 12 بازدید