خداوند مرد را قوی آفرید

 

 

برادرم ، من چادر سر میکنم ،

سخت است ولی تنها آزادی حرکت و دستانم را می گیرد ،

سخت است ولی نه زیاد،

چادر سر کردن مسئولیت می آورد و انتظار ،

ولی تمام اینها سخت تر از کار تو نیست .

سخت تر از کار تو نیست که باید در تمام طول سال سر به زیر راه بروی

و از میان شیاطین متحرک کوچه ها و خیابان ها، از میان بانوانی که نتوانسته اند

خودنماییشان را کنترل کنند ، سالم رد شوی.

از کار تو سخت تر نیست که

همیشه باید مراقب خودت باشی وقتی می خواهی بیرون بروی یا

فیلمی ببینی یا

به اینترنت وصل شوی ،

زیرا شیاطین برایت کمین کرده اند.

از تو کار سخت تر نیست که در این هجوم بی مهابای وسوسه های

دلفریب و پلیدی های نا جوانمردانه باید پاک باقی بمانی....

و خداوند مرد را قوی آفرید زیرا وظیفه ات بسی سنگین تر است


و اگر در این آزمون ها پیروز شدی ،مرد خدایی می شوی!!!

صبح زود همین که از خانه بیرون زد گفت:


((مسابقه می دیم! از الان تا شب))


چشمش به دختری که از سر کوچه می آمدافتاد،


نگاهش را کج کردو به شیطان گفت:


فعلا یک - هیچ به نفع من !!

/ 0 نظر / 5 بازدید