بهترین ویژگی زن

 

افسران - بهترین ویژگی زن
امیر المؤ منین علیه السلام می فرماید:

من و عده ای از اصحاب نزد رسول خدا صلی اللّه علیه و آله بودیم ،

آن حضرت فرمود:

بهترین ویژگی زنان چیست ؟

هیچیک از ما نتوانستیم جواب دهیم تا اینکه جلسه به پایان رسید و از یکدیگر جدا شویم .

من بسوی فاطمه علیها السلام رفتم

و از سوالی که پیامبر صلی اللّه علیه و آله از ما پرسیده بود

او را مطلع کردم و گفتم کسی از 
ما نتوانست به آن پاسخ دهد.

فاطمه علیها السلام فرمود:

ولی من جواب آن را می دانم ، 

بهترین ویژگی زنان این است که به مردها نگاه نکنند و مردها آنان را نبینند.

نزد رسول خدا صلی اللّه علیه و آله رفتم و عرض کردم :

ای رسول خدا!

شما سوال کردید چه چیزی برای زنان بهتر است .

بهترین صفت زنان این است که به مردها نگاه نکنند و مردها آنها را نبینند.

پیامبر صلی اللّه علیه و آله فرمود:

تو وقتی نزد من بودی جواب آن را نمی دانستی چه کسی جواب سوال را به تو آموخت ؟

عرض کرد: فاطمه .

پیامبر صلی اللّه علیه و آله شگفت زده شد و فرمود: 

براستی که فاطمه پاره تن من است .

بنابر گفته فاطمه علیها السلام زن باید پوشش کامل خود را مراعات کند تا نامحرم او را نبینند 

و خود از نگاه به نامحرم بپرهیزد تا عفت و سلامت او محفوظ بماند.

/ 0 نظر / 24 بازدید