اگر زنان امانت هستند، باید رسم امانتداری با آنان بجا آورد.

 

رسول خدا (صل الله علیه آله وسلم) فرمودند:

برادرم جبرئیل به من خبر می داد و همواره سفارش زنان را می کرد،


تا آنجا که گمان کردم برای شوهر جایز نیست

که به زنش حتی اف بگوید.


شما زنان را به عنوان امانت خدایی گرفته اید.


مستدرک/ج2/ص155.

اگر زنان امانت هستند، باید رسم امانتداری با آنان بجا آورد.

/ 0 نظر / 25 بازدید