هرکس خداوند متعال را با صداقت و خلوص، عبادت و پرستش نماید . . .

 

امام حسین (ع)


هرکس خداوند متعال را با صداقت و خلوص، عبادت و پرستش نماید;

خدای متعال او را به بهترین آرزوهایش می رساند و امور زندگیش را تأمین می نماید.

/ 0 نظر / 94 بازدید