ما آیات (خود) را برای شما بیان کردیم شاید اندیشه کنید... حدید آیه ۱۷

 

دلها به یاد خدا آرام میگیرد. رعد آیه ۲۷

وقتی آرام هستیم که در جهت رضای خدا نفس می کشیم 

در راه رضای خدا قدم بر می داریم 

و در راه رضای خدا سخن می گویم 

در راه رضای خدا . . . و و و 

در راه رضا خدا زنده ایم ودر راه رضای خدا می میریم 

یاد خدا و رضای خدا با شما بزرگواران 

#آیات الهی 
# یاد خدا 
#رعد آیه ۲۷
#حدید آیه ۱۷

/ 0 نظر / 22 بازدید