اى پروردگار من! همچنان که مرا در خردى پرورش دادند, بر آنها رحمت آور

 

خداوند متعال دستورات خاصى را به فرزندان پدر و مادرى که به سن پیرى رسیده اند,

صادر فرموده است:

(و به پدر و مادر نیکى کنید.

هرگاه تا تو زنده هستى و هر دو یا یکى از آن دو سالخورده شوند,

آنان را میازار و به درشتى خطاب مکن و با آنان به اکرام سخن بگو.

در برابرشان از روى مهربانى سر تواضع فرود آور و بگو:

اى پروردگار من! همچنان که مرا در خردى پرورش دادند, بر آنها رحمت آور. )

 

اسراء (17) آیه 23 ـ 25

 

/ 0 نظر / 20 بازدید