ناتوانی در ادای حق مادر

 

m-450.gif

 

 

امام سجاد علیه السلام در رسالة الحقوق

در مورد حقوق مادر می ‏فرماید: 

حق مادرت این است که بدانی او به گونه ‏ای

 

تو را حمل کرده است 

که هیچ کس چنین لطفی به دیگری نمی کند 

و او تو را حفظ و نگهبانی کرد و باکی نداشت

 

که خود گرسنه باشد و تو را سیر سازد

و خود تشنه بماند و تو را سیراب سازد

و خود برهنه باشد و تو را بپوشاند 

و خود در معرض تابش شدید آفتاب قرار گیرد

ولی برای تو سایه ‏ای از محبت ایجاد کند 

و خود رنج بیداری کشد

 

ولی آسایش تو را فراهم سازد

و از سرما و گرما حفظت کرد تا از آنِ او باشی. 

پس هر آینه توان سپاسگزاری او را نداری

مگر به کمک خدا و مددرسانی او.

راغب اصفهانی،ابوالقاسم حسین‏بن محمدبن فضل.

مفردات الفاظ قرآن

تفسیرلغوی وادبی قرآن.تهران:

مرتضوی،زمستان 31375ج. 

   

 

/ 0 نظر / 21 بازدید