بهترین چیز، حجاب است؛ حجاب از طرف زن و حجاب از طرف مرد

 

همیشه ما در طول زمان هر وقت گفتیم حجاب و عفت، عده ‏ای گفتند

آقا حجاب به عفت چه کار دارد؛ 


خیلی‏ ها حجاب دارند؛ عفت ندارند؛ خیلی هم عفت دارند؛ حجاب ندارند. 

در طول زمان، هر وقت ما این حرف را می ‏گفتیم،...

بعضی این را می‏ گویند؛ در حالی که این، حرف درستی نیست. 

عفت یک چیز است؛ حجاب یک چیز دیگر؛

اما عفت، آن چیز غیرقابل دسترسی و غیرقابل تأثیرپذیری 


و آن صخره آسیب‏ ناپذیر در انسان نیست؛

مثل همه خلقیات و خصلت‏های انسانی، در معرض تهاجم قرار می‏گیرد. 

یکی از چیزهایی که می ‏تواند آن را از تهاجم به دور بدارد

و عفاف زن و طهارت او و تقوای او و حالت پرهیز و عصمت را در او نگه دارد، 

نداشتن معاشرت نامناسب در محیط زندگی و محیط کار و محیط جامعه است. 

معاشرت نامناسب، یعنی معاشرتی که در او جهات فرهنگی و اخلاقی

خاص رعایت نشده باشد. 

آن چیزی که می‏تواند به این نگه‏داری و مصون‏سازی و جداسازی کمک کند،

حجاب است. بهترین چیز، حجاب است؛ 

حجاب از طرف زن و حجاب از طرف مرد. حجاب مرد هم نگاه نکردن است:

حجاب، یعنی مانع؛ یعنی فاصل در زن. 1

از نظر غرب و فرهنگ غربی، یکی از ارزش‏هایی که برای زن متصور است، 

این است که با وجود خود و با شخصیت خود، وسایل التذاذ

و بهره‏مندی دیگران را فراهم آورد؛

لذا وقتی ما بر اساس فرهنگ اسلامی اعلام می‏کنیم که اسلام برای معاشرت زن و مرد، 

محدودیتی قائل شده و معاشرت بی‏قید و شرط زن و مرد را جایز ندانسته،

ما را متهم می‏کنند که شما به زن اهانت می‏ کنید؛

در حالی که اهانت آن چیزی است که در فرهنگ غرب نسبت به شخصیت زن دیده می‏شود. 2

#1بیانات _رهبر _معظم _انقلاب _
در سمینار نقش زن در جامعه، 11.12.64.
2 بیانات رهبر معظم انقلاب در کنگره بین‏المللی زن و انقلاب، جهانی اسلام 17.11.66.

/ 0 نظر / 121 بازدید