رسول خدا(
صل الله علیه آله وسلم):

نزدیک ترین شما به مقام و جایگاه من در روز قیامت، کسانی هستند که با همسرانشان بهتر رفتار می کنند.

وسائل الشیعه/ج8/ص507.

استحکام نظام خانواده که از راه محبت طرفین ایجاد می شود،

به قدری اهمیت دارد که هر کس در این راه کوشاتر باشد،

جایگاه بهتر و والاتری را نزد خدا و رسولش خواهد داشت.

/ 0 نظر / 27 بازدید