فضیلت سوره های قرآنی

فضیلت تلاوت سوره حشر


براى این سوره فضیلت بسیارگفته شده از جمله در حدیثى از پیغمبر گرامى (صلى اللّه علیه و آله ) مى خوانیم : منقراء سورة الحشر لم یبق جنة و لا نار و لا عرش و لا کرسى و لا حجاب و لا السمواتالسبع و لا الارضون السبع و الهوام و الریاح و الطیر و الشجر و الدواب و الشمس والقمر و الملائکة الا صلوا علیه ، و استغفروا له و ان مات من یومه او لیلته ماتشهیدا!: ((هر کس سوره حشر را بخواند تمام بهشت و دوزخ و عرش وکرسى و حجاب و آسمانها و زمینهاى هفتگانه و حشرات و بادها و پرندگان و درختان وجنبندگان و خورشید و ماه و فرشتگان همگى بر او رحمت مى فرستند، و براى اواستغفارمى کنند، و اگر در آن روز یادر آن شب بمیرد شهید مرده است.))
و در حدیث دیگرى از امامصادق مى خوانیم من قراء اذا امسى الرحمن و الحشر وکل الله بداره ملکا شاهرا سیفه حىیصبح : ((هر کس سوره الرحمن و حشر را به هنگام غروب بخواندخداوند فرشته اى را با شمشیر برهنه ماءمور حفاظت خانه او مى کند((.
بدون شک اینها همه آثار اندیشه در محتواى سوره است که ازقرائت آن ناشى مى شود و در زندگى انسان پرتوافکن مى گردد.( تفسیر نمونه جلد 23 صفحه و480و481)

 

فضیلت تلاوت سوره ممتحنه


در حدیثى از رسول خدا (صلىاللّه علیه و آله و سلّم ) مى خوانیم : ((من قرء سورة الممتحنةکان المؤ منون و المؤ منات له شفعاء یوم القیامة )): ((هر کس سوره ممتحنه راقرائت کند تمام مؤ منین و مؤمنات ، شفیعان او در روز قیامت خواهند بود)).
در حدیث دیگرىاز امام على بن الحسین (علیه السلام ) آمده است : ((من قرءسورة الممتحنة فى فرائضه و نوافله امتحن الله قلبه للایمان ، و نور له بصره ، و لایصیبه فقر ابدا، و لا جنون فى بدنه ، و لا فى ولده : ((کسى کهسوره ممتحنه را در نمازهاى واجب و نافله بخواند، خداوند قلبش را براى ایمان ، خالصو آماده مى کند، نور بصیرت به او مى بخشد، و هرگز فقر دامان او را نمى گیرد، و خودو فرزندانش به جنون گرفتار نمى شوند)).
ناگفته پیدا استاینهمه فضیلت و افتخار از آن کسانى است که آیات این سوره را در زمینه ((حب فى الله )) و ((بغض فىالله )) و ((جهاد در راه خدا)) و به کار بستن محتواى آن ، مورد توجه قرار مى دهند، و تنها بهتلاوت بى روح و فاقد علم و عمل قناعت نکنند.( تفسیر نمونه جلد 24 صفحه 6و5)

 


فضیلت تلاوت سوره صف


در حدیثى از پیغمبرگرامى اسلام (صلى اللّه علیه و آله و سلّم ) مى خوانیم : من قراء سورة عیسى کانعیسى مصلیا علیه مستغفرا له ما دام فى الدنیا و هو یوم القیمة رفیقه : ((هر کس سوره عیسى (سوره صف ) را بخواند حضرت مسیح بر او درود مىفرستد و تا در دنیا زنده است براى او استغفار مى کند و در قیامت رفیق او است )).
در حدیث دیگرى از امام باقر (علیه السلام ) مى خوانیم : منقراء سورة الصف و اد من قرائتها فى فرائضه و نوافله صفه الله مع ملائکته و انبیائهالمرسلین ((هر کس سوره صف را بخواند، و در نمازهاى واجب ومستحب به آن ادامه دهد، خداوند او را در صف فرشتگان و پیامبران مرسل قرار مىدهد)).( تفسیر نمونه جلد 24 صفحه 58)

 

 

فضیلت تلاوت سوره جمعه


در فضیلت تلاوت این سورهروایات بسیارى وارد شده ، چه مستقلا و یا در ضمن نمازهاى یومیه .
در حدیثى ازپیغمبر اکرم (صلى اللّه علیه و آله و سلّم ) مى خوانیم : و من قرء سورة الجمعة اعطىعشر حسنات بعدد من اتى الجمعة ، و بعدد من لم یاتها فى امصار المسلمین : ((هر کس سوره جمعه را بخواند خداوند به تعداد کسانى که در نماز جمعهشرکت مى کنند و کسانى که شرکت نمى کنند در تمام بلاد مسلمین به او ده حسنهمى بخشد)).
در حدیث دیگرى از امام صادق (علیه السلام ) آمده است که بر هرمؤ منى از شیعیان ما لازم است در شب جمعه ، سوره ((جمعه )) و ((سبح اسم ربک الاعلى )) را بخواند، و در ظهر جمعه ، سوره جمعه و منافقین را، و هر گاهچنین کند گوئى عمل رسول الله (صلى اللّه علیه و آله و سلّم ) را انجام داده ، وپاداش و ثوابش بر خدا بهشت است .
مخصوصا تاءکید زیادى روى این مطلب شده که سوره ((جمعه )) و ((منافقین )) را در نماز جمعه بخوانند و در بعضىاز این روایات آمده که حتى الامکان آن را ترک نکنند و با این که عدول از سوره توحیدو ((قل یا ایها الکافرون )) به سوره هاىدیگر در قرائت نماز جائز نیست این مساءله در خصوص نماز جمعه استثنا شده است و عدولاز آنها به سوره ((جمعه )) و ((منافقین )) جایز بلکه مستحب شمرده است .
واینها همه نشانه اهمیت فوق العاده این سوره قرآن مجید است.( تفسیر نمونه جلد 24 صفحه 102و103)

 

فضیلتتلاوت سوره منافقین .


در حدیثى از پیغمبر گرامى اسلام (صلى اللّه علیه وآله و سلّم ) آمده است : ((من قراء سورة المنافقین برء منالنفاق )): ((کسى که سوره منافقین رابخواند از هرگونه نفاق پاک مى شود)).
و در حدیثى از امامصادق (علیه السلام ) مى خوانیم : ((بر هر مؤ منى از شیعیان مالازم است که در شب جمعه سوره جمعه و سبح اسم ربک الاعلى بخواند، و در نماز ظهر جمعهسوره ((جمعه )) و ((منافقین )) را، سپس افزود فاذا فعل ذلک فکانمایعمل بعمل رسول الله (صلى اللّه علیه و آله و سلّم ) و کان جزاؤ ه و ثوابه على اللهالجنة :
((
هنگامى که چنین کند گوئى عمل رسول خدا را انجامداده و جزا و پاداشش بر خدا بهشت است )).
کرارا بعد از ذکرفضائل سوره گفته ایم که این فضائل و آثار مهم نمى تواند تنها نتیجه تلاوت خالى ازاندیشه و عمل باشد، روایات فوق نیز شاهد این سخن است ، چرا که هرگز خواندن این سورهبى آنکه برنامه زندگى بر آن تطبیق شود روح نفاق را از انسان بیرون نمى برد.

(تفسیر نمونه جلد 24 صفحه 144)

 

فضیلت تلاوت سوره تغابن


در حدیثى از رسول خدا (صلى اللّهعلیه و آله و سلّم ) مى خوانیم : من قراء سورة التغابن دفع عنه موت الفجاة : ((هر کس سوره تغابن را بخواند مرگ ناگهانى از او دفع مى شود)).
و در حدیثى از امام صادق (علیه السلام ) مى خوانیم : من قرءسورة التغابن فى فریضته ، کانت شفیعة له یوم القیامة و شاهد عدل عند من یجیزشهادتها ثم لا تفارقه حتى یدخل الجنة : ((ک

/ 0 نظر / 10 بازدید