" نشان از بی نشان ها " حضرت شیخ حسنعلی اصفهانی (نخودکی)

 

حاج شیخ حسنعلی اصفهانی، یکی از مردان بزرگ و آگاه به غیب بوده و راز این دست آوردهای الهی را در نماز اول وقت می دانسته.

ایشان کرامات زیادی دارد و شما می توانید با مراجعه به کتاب " نشان از بی نشان ها " با بخشی از حکایات مربوط به شیخ آشنا شوید.

" سید محمد دعایی زارچی که از وعاظ معروف یزد بودند، نقل کردند که:

بوسیله یکی از دوستانم به نام ملا حیدر، که با یکدیگر مباحثه داشتیم، در اصفهان با مرحوم حاج شیخ حسنعلی اصفهانی (نخودکی) آشنا شدم.

روزی خدمت ایشان آمدم و گفتم که پدرم به سفرعتبات رفته و ازاو خبری ندارم. حضرت شیخ چند دقیقه تامل کردند سپس فرمودند:

پدر شما هم اکنون در خمین مهمان علی اکبر سردار است و در زیر درخت مشغول خوردن ماست میش می باشد.

از این نکته آخر سخن شیخ به شگفت آمدم، زیرا پدرمن هیچگاه ماست میش نمی خورد.

گفتم چون بین خمین و اصفهان مسافت زیادی نیست، فردا به استقبال پدرم رفته و ایشان را در دروازه اصفهان ملاقات می کنم.

پس از دیدار از وضع و حال پدرم در روز گذشته سوال کردم و دیدم که کاملاً همانطور بوده است که حضرت شیخ حسنعلی اصفهانی (نخودکی) فرمودند.

از پدرم پرسیدم که هیچ گاه ماست میش نمی خوردید چه شد که دیروز خوردید؟ پدرم گفت: از حمام آمده بودم و عطش شدیدی داشتم. 

کدخدا گفت: این ماست از گوسفندان ماست و در شیر آن شکر کرده ام ودر چاه گذاشته ایم و بسیار خنک است بخورید من نیز به منظور رفع عطش آن را خوردم. "

مرقد شریف ایشان در صحن عتیق رضوی و در جنب ایوان شاه عباس مقابل غرفه‎ای که غرب ایوان است (صحن انقلاب کنونی) قرار دارد. روحش شاد.

/ 0 نظر / 7 بازدید