خداوند چه کسانی را دوست دارد

 

قرآن, سوره ۳, آیات ۳۱ و ۳۲

“بگو اگر خدا را دوست دارید از من پیروى کنید تا خدا دوستتان بدارد و گناهان شما را بر شما ببخشاید

 و خداوند آمرزنده مهربان است”


“بگو خدا و پیامبر [او] را اطاعت کنید پس اگر رویگردان شدند قطعا خداوند کافران را دوست ندارد”

انسانهایی که خداوند آنها را دوست دارد برمبنای آیاتی از قرآن .

 قدم اول برای دریافت عشق خداوند, دنبال کردن مسیری است که پیامبران به ما نشان داده اند.

 این زیباترین تصویری است که می توان از عشق دو طرفه خالق و مخلوق ترسیم کرد.

خداوند را دوست دارید, قرآن شما را راهنمایی می کند تا خود را آماده دریافت عشق خداوند بکنید.

 ولی در عین حال به این موضوع نیز اشاره شده است که اگر از راه راستی که پیامبران نشان داده اند پیروی نکنید,

 مشمول عشق خداوند نخواهید شد.ش

 بارزترین مشخصه انسانهای خوب که در پنج آیه

 (۲:۱۹۵, ۳:۱۳۴, ۳:۱۴۸, ۵:۱۳ و ۵:۹۳)

 از آیات قرآن به آن اشاره شده است,

نیکوکاری نسبت به بقیه انسانهاست. نیکوکاری می تواند کمک به انسانهای فقیر, حمایت از یتیمان و  احترام به پدر و مادر باشد.ش

علاوه بر این, بر طبق قرآن, انسانهایی که خداوند دوستشان داردانسانهایی هستند که:ش

از خود در برابر گناه محافظت می کنند (۳:۷۶, ۹:۴, ۹:۷)

ش
منصفانه قضاوت می کنند (۵:۴۲, ۴۹:۹, ۶۰:۸)

ش
درراه خدا تلاش و مجاهده می کنند (۶۱:۴)

ش
خود را برای خداوند خالص می کنند (۲:۲۲۲, ۹:۱۰۸)ش

 


از کارهای بد توبه می کنند (۲:۲۲۲)

ش
به خداوند توکل می کنند (۳:۱۵۹)

ش
و در برابرمشکلات صبور هستند (۳:۱۴۶)

ش

از سویی دیگر, خداوند فردی را دوست ندارد که:ش

به او معتقد نباشد (۳:۳۲, ۳۰:۴۵)

ش
متکبر باشد (۱۶:۲۳, ۴:۳۶, ۳۱:۱۸, ۵۷:۲۳)

ش
به دیگران بدی کند (۳:۵۷, ۳:۱۴۰, ۴۲:۴۰)

ش
ناسپاس باشد (۲:۲۷۶, ۲۲:۳۸)

ش
تجاوزکار باشد (۲:۱۹۰, ۵:۸۷, ۷:۵۵)

ش
اسرافکار باشد (۶:۱۴۱, ۷:۳۱)

ش
دیگران را گمراه کند (۲:۲۰۵, ۵:۶۴, ۲۸:۷۷)

ش
عهد و پیمانش را بشکند (۸:۵۸, ۴:۱۰۷)ش


وبه داشتن مال و ثروت شادی کند (۲۸:۷۶

 

 

http://www.parsquran.com

/ 0 نظر / 28 بازدید