اجر شهید


شخصى خدمت رسول خدا صلى الله علیه و آله عرض کرد :

همسرى دارم که به هنگام ورود به خانه به استقبالم مى آید و به هنگام 

خروج بدرقه ام می کند. 

هنگامى که مرا اندوهناک یافت در تسلیت من می گوید : 

اگردرباره رزق و روزى مى اندیشى غصه نخور که خدا ضامن روزى است 

و اگر در امور آخرت مى اندیشى خدا اندیشه و اهتمام ترا زیاده گرداند. 

پس رسول خدا فرمود : 


خداى را در این جهان عمال و کارگزارانى است و این زن از عمال خدا 

می باشد ، چنیـن همســرى نصفــ اجـر یکــ شهیـــد را خواهـدداشتـــــ . ! 

/ 0 نظر / 5 بازدید