فضیلت سوره های قرآنی

فضیلت تلاوت سوره مزمل در حدیثى از پیغمبر گرامى اسلام (صلى اللّه علیه و آله و سلّم ) آمده است : من قراسورة المزمل رفع عنه العسر فى الدنیا و الاخرة : ((هر کسسوره مزمل را بخواند سختیها در دنیا و آخرت از او برداشته مى شود .
و در حدیث دیگرى از امام صادق (علیه السلام ) مى خوانیم : منقرا سورة المزمل فى العشاء الاخرة ، او فى آخر اللیل کان له اللیل و النهار شاهدینمع السورة ، و احیاه الله حیاة طیبة و اماته میتة طیبة : ((هرکس ‍ سوره مزمل را در نماز عشاءدوم (منظور همان نماز عشاء استزیرا گاه به مغرب عشاء اول گفته مى شود) یا در آخر شب بخواند، شب و روز، و همچنینخود این سوره گواه او در روز قیامت خواهد بود، و خداوند او را حیات پاکیزه و مرگپاکیزه اى خواهد داد!
.
مسلما این فضائل بزرگ در صورتى است که محتواى سوره دائربه قیام شبانه و تلاوت قرآن و صبر و استقامت و ایثار و انفاق عملى گردد، نه تلاوتىخالى از عمل .(تفسیر نمونه جلد 25 صفحه 163)

 

فضیلت  تلاوت  سوره  مدثر

 

در حدیثى از پیغمبر گرامى اسلام (صلى اللّه علیه و آله و سلّم ) آمده است : من قرأ سورة المدثر اعطى من الاجر عشرحسنات بعدد من صدق بمحمد (صلى اللّه علیه و آله و سلّم ) و کذب به بمکة : ((هر کس ‍ سوره مدثر را بخواند به تعداد هر یک از کسانى که پیامبراسلام (صلى اللّه علیه و آله و سلّم ) را در مکه تصدیق یا تکذیب کردند به او دهحسنه داده مى شود
و در حدیث دیگرى از امام باقر (علیهالسلام ) آمده است : من قرأ فى الفریضة سورة المدثر کان حقا على الله ان یجعله معمحمد (صلى اللّه علیه و آله و سلّم ) فى درجته ، و لا یدرکه فى حیاة الدنیا شقاءابدا: ((کسى که سوره مدثر را در نماز فریضه بخواند بر خداوندحق است که او را همراه پیامبر (صلى اللّه علیه و آله و سلّم ) و در جوار، و درجه اوقرار دهد، و در زندگى دنیا بدبختى و رنج دامنش را هرگز نگیرد


بدیهى است چنین نتائج عظیمى تنها بر خواندن الفاظ سوره مترتبنخواهد شد، بلکه باید محتواى سوره را نیز در نظر گرفت و مو به مو اجرا کرد.( تفسیر نمونه جلد 25 صفحه 206)

 

فضیلت تلاوت سوره قیامت


در حدیثى از پیغمبر اکرم (صلىاللّه علیه و آله و سلّم ) مى خوانیم : من قرأ سورة القیامة شهدت انا و جبریل لهیوم القیامة انه کان مؤ منا بیوم القیامة ، و جاء و وجهه مسفر على وجوه الخلایق یومالقیامة ((کسى که سوره قیامت را بخواند من و جبرئیل براى او درروز قیامت گواهى مى دهیم که او ایمان به آن روز داشته ، و در آن روز صورتش از صورتسایر مردم درخشنده تر است )).و در حدیثى از امام صادق (علیهالسلام ) مى خوانیم : من ادمن قرائة لا اقسم و کان یعمل بها، بعثها الله یومالقیامة معه فى قبره ، فى احسن صورة تبشره و تضحک فى وجهه ، حتى یجوز الصراط والمیزان : ((کسى که تداوم بر سوره لا اقسم (سوره قیامت ) کند وبه آن عمل نماید خداوند این سوره را در قیامت همراه او از قبرش با بهترین چهره برمىانگیزد، و پیوسته به او بشارت مى دهد و در صورتش مى خندد تا از صراط و میزانبگذرد)).
قابل توجه اینکه آنچه را از قرائن در فضیلت تلاوتسوره هاى قرآن در موارد دیگر استفاده مى کردیم در اینجا صریحا در متن روایت آمدهاست زیرا مى فرماید: هر کسى بر آن مداومت کند و ((به آن عملنماید)) بنابراین همه اینها مقدمه عمل کردن و به کار بستنمضمون آن است

(تفسیر نمونه جلد 25 صفحه 271)

 

فضیلتتلاوت سوره انسان(دهر)


در حدیثى از پیغمبر اکرم (صلى اللّه علیه و آله و سلّم ) آمده است : من قرأ سورة ((هل اتى )) کانجزاؤ ه على الله جنة و حریرا: ((کسى که سوره هل اتى را بخواندپاداش او بر خداوند بهشت و لباسهاى بهشتى است
و درحدیثى از امام باقر (علیه السلام ) آمده که ((یکى از پاداشهاىکسى که سوره هل اتى را در هر صبح پنجشنبه بخواند این است که در قیامت با پیغمبراکرم (صلى اللّه علیه و آله و سلّم ) خواهد بود(تفسیر نمونه جلد 25 صفحه 331)

 

فضیلت تلاوت این سوره مرسلات


در حدیثى از پیامبر اکرم (صلىاللّه علیه و آله و سلّم ) مى خوانیم : ((من قرء سورة والمرسلات کتب انه لیس من المشرکین )): ((کسى که سوره مرسلات را بخواند نوشته مى شود که او از مشرکان نیست )).
و در حدیث دیگرى از امام صادق (علیه السلام ) آمده است : ((من قراها عرف الله بینه و بین محمد (صلى اللّه علیه و آلهو سلّم ))): ((کسى که این سوره را بخواندخداوند او را با پیامبر آشنا (و همجوار) مى سازد)).
بدون شکاین ثواب و فضیلت از آن کسانى است که بخوانند و بیندیشند و عمل کنند، و لذا درحدیثى آمده است : بعضى از یاران پیامبر (صلى اللّه علیه و آله و سلّم ) خدمتش عرضکردند: اسرع الشیب الیک یا رسول الله (صلى اللّه علیه و آله و سلّم ): ((چه زود آثار پیرى در شما نمایان شده اى رسول خدا))؟! فرمود: ((شیبتنى هود و الواقعه و المرسلات و عم یتسائلون ))!: ((سوره هاى هود، واقعه ، مرسلات ، و عمیتسائلون مرا پیر کرده((!.
قابل توجه این که در تمام اینسوره ها احوال قیامت و مسائل هول انگیز آن دادگاه بزرگ منعکس است ، و همینها بودهکه در روح مقدس پیامبر (صلى اللّه علیه و آله و سلّم ) اثر گذارد
.
بدیهى استتلاوت بدون فکر و تصمیم بر عمل نمى تواند چنین اثرى بگذارد.

(تفسیر نمونه جلد 25 صفحه 392)

 

فضیلت تلاوت سوره نبا


در حدیثى از پیغمبر گرامىاسلام (صلى اللّه علیه و آله و سلّم ) آمده است : من قراء سورة عم یتسائلون سقاهالله برد الشراب یوم القیامة : ((کسى که سوره عم یتسائلون رابخواند .

خداوند از نوشیدنى خنک و گواراى بهشتى در قیامت سیرابش مى کند  

               
و در حدیثى از امام صادق (علیه السلام ) میخ ‌وانیم : من قراءعم یتسائلون لم یخرج سنته اذا کان یدمنها فى کل یوم حتى یزور البیت الحرام !: ((کسى که همه روز سوره عم یتسائلون را ادامه دهد سال تمام نمى شودمگر اینکه خانه خدا را زیارت مى کند!

/ 0 نظر / 15 بازدید