شهید مطهری رحمه الله و ماه رجب


 


استاد مرتضی مطهری، درباره خاطراتش از ماه رجب می نویسد:
«ما که بچه بودیم در منزل خود، انتظار آمدن ماه رجب را می کشیدیم
و چندروز مانده به آمدن ماه، همه جا صحبت از این ماه شریف بود.

شب اول آن برای مشاهده هلال رجب، در مسجد جمع می شدیم».

ایشان هم چنین درباره انتقال فرهنگ اهتمام به سنت های اسلامی چون
احترام به ماه رجب، و استفاده از فرصت های آن، در پیامی انتقادی می فرمایند:

«این ماه، ماه استغفار و ماه عبادت و روزه است و این سنت ها در میان ما
در حال فراموشی است. بچه های ما کم کم حتی نام ماه های قمری را هم از یاد
می برند و نمی توانند آن ها را ذکر کنند، ولی به هر حال تکلیف
(بیان سنت های اسلامی) از ما ساقط نمی شود».
 

/ 0 نظر / 6 بازدید