امام سجاد علیه السلام: 

حق فرزند تو این است...

در سرپرستى وى مسئولیت دارى

که ادب او را نیکو کنى و به سوى پروردگارش رهنمون سازى

و در فرمانبردارى از او، نسبت به وظایف تو و خودش، یارى اش دهى.

/ 0 نظر / 30 بازدید