مهرورزی به خانواده با تمام عبادات برابری می کند

 

(مهرورزی)

رسول خدا(
صل الله علیه آله وسلم):

در روز رستاخیز،مردى از امت مرا می آورند،درحالى که هیچ کارنیکى

که به سبب آن،امیدبهشت رفتن برود،ندارد؛

اما خداوندمی فرماید:

او را به بهشت ببرید؛چرا که به خانواده اش مهر می ورزید.

کنزالعمال/ج16/ص 379.

مهرورزی به خانواده با تمام عبادات برابری می کند پس خوش اخلاق باش ونیکی کن.

/ 0 نظر / 42 بازدید