چه کنیم تا اهل اشاره گرفتن باشیم ؟

 

 

 

 

قرآن خواندن :

یکی برنامه یک ساله برای امسال داشته باشید که روزی پنجاه آیه قرآن 

یا یک سوره یاسین بخوانید. 

سعی کنید با آیات قرآن یک ورزش معنوی به روح خود بدهید.

اشاره های قرآن را بگیرید. ب

ا این کار روح خود را آماده کنید تا اله اشاره گرفتن بشود،

کسی که اشاره های قرآن را نمی‌گیرد، چگونه می‌خواهد اشاره های دیگر را بگیرد؟

اهل روضه اهل بیت بودن : 

روح را باید پاک کرد تا اهل گرفتن اشاره بشود.

برای اینکه آدم اشاره بگیرد، باید دل نورانی داشته باشد

و هیچ چیز مثل روضه دل انسانی را نورانی نمی‌کند.

استاد پناهیان

/ 0 نظر / 5 بازدید