فضیلت و خواص سوره حشر

 

قرآن

پنجاه و نهمین سوره قرآن کریم است

که در مدینه منوره نازل شده و 24 آیه دارد.

از نبی مکرم اسلام صلی الله علیه وآله وسلم روایت شده است:

هر کس سوره حشر را قرائت کند

بهشت و جهنم و عرش و کرسی و حجاب های آن و آسمان های هفتگانه

و زمین های هفتگانه و هوا و بادها و پرندگان و

درختان و کوه ها و خورشید و ماه و فرشتگان، همگی بر او درود و صلوات می فرستند

و برای او طلب مغفرت و آمرزش می کنند

و اگر همان روز یا شب قرائت سوره حشر، از دنیا برود شهید محسوب می شود. 1

در سخنی از امام صادق علیه السلام آمده است:

هر کس در عصرها سوره الرحمن و حشر را قرائت نماید

 خداوند فرشته ای را با شمشیر برهنه مأمور می کند

 تا صبح از او مراقبت نماید. 2

در روایت دیگری از رسول خدا صلی الله علیه وآله وسلم روایت شده:

 هر کس سوره حشر را قرائت نماید عضو حزب الله است که رستگارانند. 3

انس بن مالک از رسول خدا صلی الله علیه وآله وسلم روایت کرده است

 که به مردی فرمود:

هر گاه می خواهی به رختخواب بروی سوره حشر را قرائت کن و اگر مردی شهید محسوب می شوی. 4

اسم اعظم خداوند اسمی است

 که

اسم اعظم خدا در شش آیه آخر سوره حشر است.5

 با دستیابی به آن بسیاری از مشکلات مادی و معنوی

را حل کرده و به بسیاری از مقامات می توان دست یافت.

نبی مکرم اسلام صلی الله علیه وآله وسلم فرمودند:

و نیز فرمودند

 هر کس آیات آخر سوره حشر را

 در شب و روز بخواند و در آن روز یا همان شب بمیرد

 بهشت بر اوواجب می شود. 6

هر کس در عصرها سوره الرحمن و حشر را قرائت نماید
خداون فرشته ای را با شمشیر برهنه مأمور می کند
تا صبح از او مراقبت نماید

آثار و برکات سوره

1)شفای بیمار

قرآن

هرگاه این سوره را با خلوص بر بیمار بخوانند انشاءالله شفابخش است.

 در روایتی از نبی مکرم اسلام صلی الله علیه وآله وسلم آمده است:

هنگام قرائت سه ایه آخر سوره حشر دست را بر سر بگذارید

 و آیات را قرائت نمایید که این دستور جبرییل است

 از جانب خداوند . و این عمل شفای همه بیماری هاست به جز مرگ.(7)

2) حفظ و امان

امنیت یابی و آسایش از خواص قرائت و کتابت این سوره عظیم الشأن است .

پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم در این باره فرمودند:

 هر کس سوره حشر را در شب جمعه قرائت نماید

تا صبح از انواع بلاها در امان خواهد بود.8

 

3)تقویت حافظه و هوش

امام صادق علیه السلام در روایتی فرمودند:

 

 هر کس سوره حشر را بنویسد

و با آب پاک بشوید و بیاشامد

 حافظه ای قوی و هوشی سرشار نصیب او خواهد شد. 9

 

4)بخشش گناهان

از رسول خدا صلی الله علیه وآله وسلم روایت شده است:

 هر کس سه آیه پایانی سوره حشر را قرائت کند

 گناهان گذشته و آینده اش بخشیده خواهد شد. 10

 

5)جهت ورم پا

امام محمد باقر علیه السلام خطاب به جابر فرمودند:

وقتی جایی از پایت ورم کرد

 برای آن آیه آخر سوره حشر را سه مرتبه بخوان

 که به اذن الله آن درد و ورم خوب خواهد شد. 11

 

 

منبع : پایگاه اینترنتی  انهار

بخش قرآن تبیان

/ 0 نظر / 73 بازدید