.همدردی با دیگران در خوشی و ناخوشی

 

امام علی (ع) فرمودند : 

با سه صفت محبت و دوستی به دست میآوری : 
1.انصاف در معاشرت 

2.همدردی با دیگران در خوشی و ناخوشی 

3.برخورد با قلب پاک و سالم. 

بحارالانوار جلد 78 صفحه 82 حدیث 77

 

/ 0 نظر / 80 بازدید