بهترین عبادت


تلاوت قرآن، بهترین سخن عبادی و سخن گفتن خدا با بنده است.

پیامبر رسول الله صلی الله علیه و آله فرمود: 

«اَفضَلُ العِبادَةِ قَراءَةُ القُرآنِ؛

برترین عبادت، خواندن قرآن است.»

طبرسی، مجمع البیان، ج1، ص15.

/ 0 نظر / 9 بازدید