چادرت را به "فیلتر حیا" مجهز کن

 

بانو جان
در شهر "عامل شیمیایی نگاه هرزه" زده اند
که بوی ◀ گیاه گناه ▶ میدهد
و ریه های ایمانت را عفونی میکند!
پس...
چادرت را به "فیلتر حیا" مجهز کن
و گوشه ی چادرت را حائل نفس هایت!
طاقت بیاور...
◀ تو ▶ پیروز این جنگ نفس گیر خواهی بود.

/ 0 نظر / 25 بازدید