در قرآن آمده فقط گروهی در قیامت اهل نجات هستند که با قلب سلیم بیایند.

 

 

 

آیت‌الله جوادی آملی :

باید کوشید قلب را سالم کرد و در قرآن آمده فقط گروهی در قیامت اهل نجات هستند

که با قلب سلیم بیایند.

اگر کسی به نامحرم طمع کرد این قلبش مریض است، 

در قیامت یک انسان بیمار دل، گرفتار عذاب خدا خواهد شد 

و فقط کسانی که دارای قلب سالم‌اند نجات پیدا می‌کنند.

rajanews.com/detail. 

/ 0 نظر / 8 بازدید