همانگونه که خدا به تو نیکی کرده است نیکی کن

در آنچه خداوند بر تو بخشیده است، سراى آخرت را بجوى و سهم خود را از دنیا فراموش

مکن و همانگونه که خدا به تو نیکی کرده است نیکی کن

و هرگز فساد در زمین منما که خدا مفسدان را دوست ندارد.

قصص آیه 77

/ 0 نظر / 99 بازدید